A A A

Rysunek, malarstwo i grafika Dariusza Kowala

Autor urodził się w 1966 r. w  Iłży. Ukończył Edukację Artystyczną w zakresie Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego

w Radomiu. Dyplom w Katedrze Projektowania i Grafiki. Uprawia malarstwo olejne i akwarelowe, rysunek oraz grafikę. Ma na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych

                              i udział w ekspozycjach zbiorowych.