lubisz to ? :)

A A A

Retrospotkanie

W Radomiu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat prowadzono szereg badań archeologicznych. Na Piotrówce, na Starym Mieście oraz w obrębie Miasta Kazimierzowskiego odnajdywano pozostałości dawnych przedmiotów, ale i szczątki dawnych radomian. Dzięki wykorzystaniu najnowszych współczesnych metod badawczych, w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki, analizie poddano znalezione kości.

Badania m.in. izotopowe i molekularne szczątków ludziach ukazują przeszłość Radomia i jego mieszkańców na przestrzeni 800 lat (XI- XIX w.), w całkiem nowym świetle, odkrywają fascynujące szczegóły życia codziennego.

Prace prowadzone były w Zakładzie Ekologii Człowieka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ogromnym zaangażowaniu innych ośrodków naukowych.

Podczas spotkania opowiedzą o tym: 

- dr Anna Gręzak (Uniwersytet Warszawski), prowadziła badania archeologiczne,

- prof. dr hab. Henryk Witas (Łódzki Uniwersytet Medyczny), odpowiedzialny za analizy molekularne,

- dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek (Uniwersytet Jagielloński), dokonywała badań izotopowych,

- dr hab. Jacek Tomczyk, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prowadził badania antropologiczne - kierownik projektu.

 

Współorganizatorem wydarzenia są: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Nikt wcześniej, tak nie mówił o historii Radomia, nie odczytywał jej z kości.