A A A

RADOMSKIE PORTRETY

Z Radomiem związanych było i jest wielu ciekawych, nietuzinkowych ludzi. Położyli oni wielkie zasługi dla naszego miasta, zapisali się w pamięci kolejnych pokoleń. Aby ta pamięć trwała i miała podstawę, by istnieć dalej, realizujemy cykl filmów dokumentalnych „Portrety Radomskie”, gdzie przybliżamy sylwetki wybitnych radomian. Wspominamy ich dokonania, rozmawiamy z ludźmi, którzy ich znali.
Działacze społeczni, lekarze, kapłani, pisarze (osobny cykl „Magazyn Literacki”) a czasem – zwykli, z pozoru, ludzie, którzy – w świetle zaistniałych zdarzeń – stawali się bohaterami...

 • Stefan Witkowski

  Film dokumentalny pt.  „Wspomnienie o Stefanie Witkowskim”. Tym razem przypominamy sylwetkę dr hab. Stefana Witkowskiego (1912 - 1981) – polskiego urbanisty, nauczyciela akademickiego, cenionego działacza społecznego  i kulturalnego. Był m.in. współautorem szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Radomia. Osiedle XV-lecia w Radomiu, które zaprojektowane zostało przy jego udziale, jest uznawane za jedno z najwybitniejszych założeń urbanistycznych osiedla mieszkaniowego z lat 60. XX wieku.

  Był jednym z inicjatorów powołania w Radomiu wyższej szkoły o profilu ekonomicznym. Założył Radomskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, które znane było w Polsce z Ogólnopolskich Salonów Zimowych i wystaw sztuki. Był założycielem i pierwszym prezesem Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Dorobek naukowy Stefana Witkowskiego obejmuje około 80 publikacji. Jego imieniem nazwano jedną z ulic Radomia. W filmie o dr hab. Stefanie Witkowskim swoimi wspomnieniami podzielili się rodzina i przyjaciele. Czas trwania: 30 min.

 • Ks. Józef Rokoszny (1870-1931)

 • Wspomnienie o Janie Tarnasiewiczu

  Film dokumentalny o Janie Tarnasiewiczu, nauczycielu, kierowniku szkoły w Kowaliw latach 1919-1949; bibliotekarzu, społeczniku, zasłużonym dla  społeczności Kowali animatorze życia kulturalnego  i oświatowego. 


  W czasie okupacji organizował wraz z Marią Walewską – właścicielką majątku Kowala oraz swoimi dziećmi Emilią i Zygmuntem tajne nauczanie. Film zrealizowany na zlecenie gminy Kowala.

 • Refleksja o Helenie Kisiel

   Film wyprodukowany przez „Resursę” z serii „Portrety Radomskie” poświęcony dr Helenie Kisiel (1925-2015) – długoletniej dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu, wybitnej archiwistce, działaczce społecznej. Była członkiem-założycielem radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Radomskiego Towarzystwa Naukowego oraz aktywnym działaczem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Za pracę zawodową i społeczną została wyróżniona wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. W dokumencie poświęconym życiu i działalności dr Heleny Kisiel, o jej postawie życiowej, pracy i działalności społecznej opowiadają współpracownicy, przyjaciele i rodzina.

 • "Kobiety niepodległości. Maria z Kuźnickich Walewska (1895-1980)"

   Bohaterka filmu była ziemianką, która wraz z mężem gospodarowała w odziedziczonym po ojcu majątku ziemskim Kowala Stępocina, prowadząc równocześnie aktywną działalność społeczną na terenie regionu radomskiego. Między innymi wydzierżawiła gminie dawną dworską karczmę z morgą ziemi dla potrzeb powstającej w Kowali szkoły powszechnej, w Dozorze Szkolnym zajmowała się organizowaniem i kontrolą szkolnictwa podstawowego w powiecie radomskim, działała także w Stowarzyszeniu Niewiast Katolickich, Radomskim Kole Ziemianek i Stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich. Maria z Kuźnickich Walewska była wnikliwą obserwatorką ówczesnego życia. Swoje spostrzeżenia zapisała w pamiętnikach opracowanych i wydanych później w dwóch publikacjach: „Rok 1918. Wspomnienia” oraz „W cieniu ustawy o reformie rolnej. Wspomnienia 1944-1945”. Produkcja: Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu. Reżyseria: Elwira Dzikowska.

 • Józef Grzecznarowski

  Wspomnienie o Józefie Grzecznarowskim, przez wielu uznawanego za największego "budowniczego" Radomia.

 • Kazimierz Kelles-Krauz

  Film o Kazimierzu Kelles-Krauzie i jego rodzinie.

 • Kazimierz Ołdakowski

 • Maciej Glogier

  Dokument o człowieku, który wywierał ogromny wpływ na życie społeczne i kulturalne Radomia w pierwszych 40 latach XX wieku. Historia życia Macieja Glogiera była również nierozerwalnie związana z dziejami Polaków pod zaborami oraz z walką o niepodległość i budową II Rzeczpospolitej. Film wzbogacają: wyjątkowa muzyka młodych, radomskich artystów oraz fragmenty wspomnień Glogiera, czytanych magnetycznym głosem Włodzimierza Mancewicza.
  Film zrealizowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w ramach dokumentalnego cyklu filmowego "Radomskie portrety".

 • Maria Gajl

  Dokument zrealizowany w ramach cyklu "Radomskie portrety" opowiada o życiu i działalności Marii Gajl , założycielce słynnej w Radomiu "Gajlówki" czyli Zakładów Naukowych Żeńskich Marii Gajl.

 • Maria Kelles Krauz

  Film biograficzny o Marii Kelles Krauz

 • Maria z Kuźnickich Walewska

 • dr Adolf Tochterman

 • dr Jerzy Borysowicz

  Nowy program jest poświęcony doktorowi Jerzemu Borysowiczowi - radomskiemu "Sprawiedliwemu wśród narodów świata". Medal ten, z napisem francuskim: „Kto ratuje jedno życie — ten jakby ratował cały świat” i drugim: „Wdzięczny Naród Żydowski”, jest wyrazem hołdu dla tego, który narażał własne życie, aby ocalić prześladowanych Żydów przed śmiercią.

 • ks. Jerzy Banaśkiewicz

  Ksiądz infułat Jerzy Banaśkiewicz, zmarły w 2011 r. proboszcz parafii św. Teresy w Radomiu, pozostawił po sobie wciąż żywe wspomnienia, zapisane w pamięci wiernych parafian oraz wielu ludzi, których spotkał na swojej drodze życia.

 • ks. Kazimierz Grelewski, ks. Kazimierz Sykulski

  Film dokumentalny „Życie rozdane ludziom - wspomnienie o bł. księżach męczennikach radomskich ks. Kazimierzu Grelewskim i ks. Kazimierzu Sykulskim".
  Film powstał dla upamiętnienia działalności duszpasterskiej i społecznej obu księży. Autorzy skupili się przede wszystkim na podkreśleniu heroicznych postaw wyróżniających obie postaci oraz ich służbie prześladowanemu społeczeństwu. Ksiądz Kazimierz Grelewski i ksiądz Kazimierz Sykulski nieśli pomoc w czasach II wojny światowej sierotom oraz ludziom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji.
  Obaj zakończyli życie w niemieckich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau.

 • ks. Władysław Paciak

  ks. Władysław Paciak - "Malarz tragicznej wizji świata"

 • ks. bp. Edward Materski

 • ks. prof. Włodzimierz Sedlak

 • pastor Edmund Friszke

  Niezwykłe koleje losu pastora, który przez 10 lat pełnił tę funkcję w parafii ewangelickiej w Radomiu.

 • profesor Wojciech Kalinowski