lubisz to ? :)

A A A

Nagroda im. Św. Kazimierza A.D. 2019

 Nagrodę im. Św. Kazimierza mogą otrzymać osoby, stowarzyszenia lub organizacje, które wykazały się w roku poprzednim, czyli 2018, wybitnymi dokonaniami w dziedzinie popularyzacji historii i tradycji Radomia oraz dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Warto podkreślić, że Komisja Konkursowa szczególną uwagę zwraca na to, czy wskazane we wniosku działania i osiągnięcia kandydata dotyczą konkretnie minionego roku oraz jaka była liczba odbiorców podjętych przez niego inicjatyw.

            Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą tylko na właściwym wniosku, który można pobrać  >> TUTAJ <<

Przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających i zgłaszanych kandydatów odbywa się na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO).

Szczegółowe regulacje związane z administrowaniem przez „Resursę” danymi osobowymi znajdują się >> TUTAJ << Osoby zgłaszające oraz zgłoszonych kandydatów prosimy o zapoznanie się z tymi regulacjami.

Termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się w poniedziałek 4 lutego i upływa w środę 20 lutego 2019 r. Wnioski dostarczone po tym dniu nie będą rozpatrywane. Kandydatury można zgłaszać osobiście – w siedzibie „Resursy Obywatelskiej” lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data dostarczenia do Resursy).

Posiedzenie Komisji Konkursowej Nagrody im. św. Kazimierza, którą Zarządzeniem Nr 161/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. powołał Prezydent Miasta Radomia w składzie:

1. Karol Semik – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia;

2. Ewa Czerwińska – Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu;

3. Magdalena Lasota – przedstawiciel Komisji Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu;

4. Marcin Kępa – laureat nagrody za 2015 rok;

5. ks. prał. Edward Poniewierski – laureat nagrody za 2016 rok;

6. dr Adam Benon Duszyk – laureat nagrody za 2017 rok;

7. Sebastian Równy – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu

odbędzie się 22 lutego 2019 r. Po jej obradach na stronie „Resursy Obywatelskiej” ogłoszeni zostaną nominowani do Nagrody (osoby i podmioty, które pozytywnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną dokonaną przez Komisję Konkursową).

 Wręczenie Nagrody im. Św. Kazimierza odbędzie się w niedzielę 3 marca, o godzinie 17.00, podczas obchodów święta patrona miasta – „Kazików” 2019.

 

Dotychczas Nagrodę otrzymały następujące osoby bądź stowarzyszenia:

·Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia (2009)

·Społeczny Komitet Ratowania Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego (2010)

·Przemysław Bednarczyk (2011)

·Renata Metzger i Mirosław Mazurkiewicz (2012)

·dr Sebastian Piątkowski (2013)

·Bractwo Kurkowe św. Sebastiana (2014)

·Katarzyna Posiadała (2015)

·Marcin Kępa (2016)

·ks. Edward Poniewierski (2017)

·dr Adam Benon Duszyk (2018)