A A A

Nagroda im. Św. Kazimierza A.D. 2018

Dotychczas Nagrodę otrzymali:

·         Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia (2009)

·         Społeczny Komitet Ratowania Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego (2010)

·         Przemysław Bednarczyk (2011)

·         Renata Metzger i Mirosław Mazurkiewicz (2012)

·         dr Sebastian Piątkowski (2013)

·         Bractwo Kurkowe św. Sebastiana (2014)

·         Katarzyna Posiadała (2015)

·         Marcin Kępa (2016)

·         ks. Edward Poniewierski (2017)

 

Nagroda im. Św. Kazimierza przyznawana jest co roku podczas obchodów święta patrona miasta - „Kazików”. Mogą ją otrzymać osoby, stowarzyszenia, czy organizacje, które wykazały się w roku poprzednim, czyli 2017, wybitnymi dokonaniami w dziedzinie popularyzacji historii i tradycji Radomia oraz dziedzictwa kulturowego naszego miasta.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą tylko na właściwym wniosku, który można pobrać na stronie internetowej www.resursa.radom.pl

Termin przyjmowania wniosków upływa w piątek 16 lutego 2018 r. Kandydatury można zgłaszać osobiście - w siedzibie „Resursy Obywatelskiej”, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

 

Zgłoszone kandydatury rozpatrzy Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Radomia, w składzie ustanowionym w Zarządzeniu Nr 2823/2018.

 

Wręczenie Nagrody im. Św. Kazimierza odbędzie się w niedzielę 4 marca, podczas obchodów święta patrona miasta - „Kazików” 2018.

 

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Dziedzictwa Kulturowego „Resursy”

Paweł Puton

pawel.puton@resursa.radom.pl

788-806-037