lubisz to ? :)

A A A

Nagroda im. św. Kazimierza A.D. 2017

 Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji Nagrody im. Św. Kazimierza. W tym roku Nagroda zostanie przyznana po raz dziewiąty. Zgłoszenia kondydatów przyjmowane będą tylko na właściwym wniosku, który można pobrać >tutaj<  Termin przyjmowania wniosków upływa w piątek, 17 lutego 2017 r. Kandydatury można zgłaszać osobiście - w siedzibie „Resursy Obywatelskiej”, lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski oceniane będą przez Komisję Konkursowa Nagrody im. Św. Kazimierza, powołaną przez Prezydenta Miasta Radomia.

Skład Komisji oraz Regulamin znajdą państwo >tutaj<      więcej informacji >>>     Wszelkich szczegółowych informacji udziela pracownik Działu Dziedzictwa Kulturowego „Resursy”:

Paweł Puton tel. 788-806-037  pawel.puton@resursa.radom.pl