lubisz to ? :)

A A A

Konkurs „10 lat Uliczki Tradycji"

 

Regulamin konkursu fotograficznego

dla młodzieży i dorosłych

„10 lat Uliczki Tradycji”

 

ORGANIZATORZY:

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu

Rada Miejska w Radomiu

 

CELE KONKURSU:

 

·         Popularyzowanie wiedzy o historii naszego miasta i regionu, a poprzez to budowanie lokalnego patriotyzmu.

·         Zaprezentowanie różnorodnego sposobu postrzegania i uprawiania twórczości przez amatorów fotografii i profesjonalistów, oraz umożliwienie im prezentacji dorobku artystycznego w jubileuszowym albumie okolicznościowym

·         Pobudzanie wyobraźni plastyczno – fotograficznej.

 

TEMAT:

„Uliczka Tradycji” w obiektywie, czyli to wszystko, co można było zaobserwować

i podpatrzeć podczas wszystkich edycji imprezy, w tym portrety i sylwetki osób w stylowych przebraniach, sceny rodzajowe, wystroje, aranżacje wnętrz, aranżacje stoisk, obecni na festynie artyści, grupy rekonstrukcyjne itp.

 

TECHNIKA, NOŚNIKI:

Fotografie w postaci cyfrowej (dopuszcza się przetworzenia komputerowe) przesłane pocztą elektroniczną lub dostarczone na płycie CD, DVD lub USB. Nie dopuszcza się wydruków prac.

 

WIELKOŚĆ PLIKU:

Rozdzielczość 300 dpi, długość krótszego boku 2.500 pikseli  

 

FORMAT PLIKU:

jpg, tiff          

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

·         W konkursie mogą wziąć udział młodzież od 13 roku życia oraz dorośli amatorzy i profesjonaliści

·         Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs do trzech prac fotograficznych wykonanych samodzielnie

·         Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę z następującymi danymi: imię

      i nazwisko autora, adres, tel. kontaktowy, rok powstania zdjęcia, można podać 

      tytuł

      pracy, a w przypadku młodzieży dodatkowo nazwę szkoły

·         Prace można przesyłać na adres uliczkatradycji@resursa.radom.pl  lub składać osobiście w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu,

      ul. Malczewskiego 16,  w godz. 8 – 16 do 1 czerwca br. 

·                                                                                  Zgłoszenie osób dorosłych do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na

       wykorzystanie danych osobowych do ew. późniejszej publikacji,
       w przypadku uczestników nieletnich – wymagana jest pisemna zgoda  
       rodzica lub prawnego opiekuna (dostarczona dodatkowo do siedziby 
      organizatora, osobiście lub pocztą)

 

JURY:

Oceny prac, kwalifikacji ich na wystawę pokonkursową i wyłonienia laureatów – zwycięzców dokona powołane przez organizatora jury w składzie:

- Wojciech Stan (przewodniczący)

- Jerzy B. Kutkowski

- Marcin Kucewicz

- Elżbieta Raczkowska (sekretarz)

Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:

 

·         Młodzież szkolna (13-18 lat)

·         Dorośli

 

NAGRODY:

Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone. Nagrodą będzie umieszczenie ich

z podpisanym imieniem i nazwiskiem autora w jubileuszowym albumie wydanym przez Radę Miejską w Radomiu na okoliczność 10-lecia imprezy. Autorzy nagrodzonych fotografii otrzymają egzemplarze autorskie i dyplomy uznania.

 

UWAGI KOŃCOWE:

·         Promocja albumu nastąpi 8 września (piątek) w Ośrodku Kultury

             i Sztuki „Resursa Obywatelska” podczas „Uliczki Tradycji 2017”. Szczegółowe 

             informacje podane będą wcześniej na stronie www.resursa.radom.pl 

             oraz w mediach

         Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania reprodukcji prac
             w mediach i na stronach www.resursa.radom.pl i www.radom.pl

 

·         Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: (48) 36-242-63

      w godz. 8-16.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

                                                                                                                 

                                                                                                                                      
                                                                                            Organizatorzy