A A A

Kolejny sukces Teatru Resursa

 Nagroda dla Teatru Resursa w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich Teatrów Młodzieży i Dorosłych Trybuna Teatru w Piotrkowie Trybunalskim za spektakl "Kochanie, jutro zaczniemy do nowa".

GRARULUJEMY!