lubisz to ? :)

A A A

Jubileusz prof. Aleksandra Olszewskiego w Resursie

Aleksander Józef Olszewski urodził się 27.02.1944 roku w Radomiu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom z malarstwa u prof. Lecha Kunki i projektowania u prof. Aleksandry Pukaczewskiej uzyskał w 1974 roku. Od 1975 roku pracuje na Politechnice Radomskiej im. K. Pułaskiego (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu); w latach 1975-1993 na Wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, od 1993 w Katedrze Sztuki Wydziału Nauczycielskiego uzyskując kolejno następujące stopnie naukowe i stanowiska: 1981 - adiunkta, 1988 - docenta, 1992 - profesora nadzwyczajnego, 2001 - profesora zwyczajnego. Jest twórcą i kierownikiem Katedry Sztuki na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej od 1995r. i pełni funkcję dziekana na tym Wydziale do 2005r. W 2008r. zostaje dziekanem Wydziału Sztuki, na którym organizuje i prowadzi Katedrę Mediów Cyfrowych i Fotografii. Uczestniczy w wielu sympozjach artystycznych i naukowych w kraju i za granicą, inicjuje współpracę międzynarodową z uczelniami Litwy, Słowacji, Czech, Niemiec, Francji, Belgii, a także wielu wystaw o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Ruchu Artystycznego „Świat” w Warszawie, współorganizator Grupy M5 w Radomiu, organizator Akademickiej Galerii Sztuki „Rogatka”, założyciel i redaktor Rocznika Wydziału Sztuki „Arteria”.
Uprawia malarstwo, grafikę użytkową, grafikę cyfrową, wzornictwo przemysłowe. Swoją działalność artystyczną prezentował na ponad 30 wystawach indywidualnych i ponad 250 wystawach zbiorowych w kraju i poza jego granicami. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń.

Dla uczczenia jubileuszu profesora Aleksandra Olszewskiego zostały  otwarte trzy 
wystawy towarzyszące tej uroczystości, przygotowane przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego, tj. ekspozycje pracowników i studentów. I tak:
29 października br (środa) o godz. 11.00  w galerii „Lincoln” nastąpiło otwarcie wystawy studentów pięciu Katedr Wydziału Sztuki UTH,  o godz. 12.00  w galerii „Pentagon” nastąpło otwarcie wystawy studentów Wydziału Sztuki UTH, a  godzinę później, również 29 października o godz. 13.00 Akademicka Galeria Sztuki „Rogatka” zaprosiła na wystawę malarstwa absolwenta uczelni i zarazem pracownika wydziału  dr Łukasza Rudeckiego. Przedstawił on swoje prace jeszcze z okresu studiów, na które wpływ miał prof. Aleksander Olszewski, jak i kompozycje realizowane współcześnie.
 
    Jubileuszowa wystawa  w „Resursie” czynna będzie do 15 listopada br.