A A A

JUBILEUSZ ARTYSTYCZNY ks. kanonika Stanisława Drąga

Ks. Stanisław Drąg urodził się 1 września 1941 roku w Kałkowie. Ukończył VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu i Seminarium Duchowne w Sandomierzu (1960 – 1966). W roku milenijnym przyjął święcenia kapłańskie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , gdzie studiował teologię i historię sztuki ze specjalizacją konserwatora zabytków (1968 – 1972). Od 1954 roku związany jest z Radomiem.

Ks. Drąg sprawował posługę kapłańską m.in. w Skrzynnie i w Radomiu – w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia i Św. Królowej Jadwigi na Osiedlu Akademickim.

Tu wybudował kościół, którego był pierwszym i wieloletnim proboszczem, oraz zorganizował parafię.  Przez ostatnie kilkanaście lat był proboszczem w Grabowie nad Pilicą.                         
Ks. Stanisław Drąg zajmuje się twórczością artystyczną od ponad pięćdziesięciu lat. Wśród ogromnej ilości prac jakie wykonał są: rysunki, akwarele, obrazy olejne i niezliczona ilość ikon. Wystawa w Resursie jest setną prezentacją jego dorobku.