lubisz to ? :)

A A A

III Konkurs Wiedzy Historycznej o Radomiu


Regulamin III Konkursu Wiedzy Historycznej o Radomiu  „Nasza historia”:

1. Konkurs jest przeznaczony jest dla uczniów radomskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu popularyzację historii Radomia, wiedzy o zasłużonych obywatelach miasta, zabytkach.


2. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” a patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Prezydent Miasta Radomia.


3. Konkurs składa się z dwóch etapów.


Etap I - przygotowywana indywidualnie w domu praca pisemna na zadany, ustalony przez Organizatora temat (jeden z trzech tematów do wyboru). Prace będą oceniane w szkołach przez nauczycieli historii wytypowanych do przeprowadzenia konkursu przez dyrektorów szkół. Trzej autorzy najlepszych prac przechodzą do następnego etapu i reprezentują szkołę w dalszej rywalizacji. Informacje o zwycięzcach przekazują OKiSz „Resursa Obywatelska” szkoły w formie pisemnych protokołów. Zwycięzcy powinni być wyłonieni do końca stycznia 2010 roku. OKiSz ma prawo wglądu w prace uczestników I etapu, a także prawo ich publikacji w całości lub fragmentach. 

 
Etap II – finał (odpowiedzi ustne ) w OKiSz „Resursa Obywatelska”. Finał odbędzie się do końca maja. Wyłonieni zostaną w nim zwycięzcy oraz laureaci II i III miejsca. Ogłoszenie wyników nastąpi w OKiSz, etap ten zostanie zarejestrowany na taśmie filmowej a relację będzie można zobaczyć na stronie internetowej OKiSz.


Punktacja w finale: za dobrą odpowiedź zespół otrzymuje 2 punkty, za brak odpowiedzi – 0 punktów, za złą – odejmujemy 1 punkt. W przypadku takiej samej liczby punktów, zwycięzcy zostaną wyłonieni po dogrywce, w której trzeba będzie odpowiedzieć na 5 dodatkowych pytań.


4. Każdy z etapów będzie rozgrywany na dwóch poziomach – gimnazjalnym i licealnym, różniących się zakresem stawianych wymagań.


5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie na adres OKiSz ul.Malczewskiego 16, 26-600 Radom zgłoszeń od szkół, z dopiskiem „Konkurs historyczny”. Na zgłoszenia czekamy do końca grudnia 2009.  Można je przesyłać także pod adres: resursa.radom@wp.pl, (w tytule prosimy wpisać: „Konkurs historyczny”).


6. Dokładne daty poszczególnych etapów konkursu, tematy prac pisemnych  dla pierwszego etapu konkursu, listy osób zakwalifikowanych do finału, jak również wszelkie inne szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie internetowej OKiSZ „Resursa Obywatelska"  (www.resursa.radom.pl). Tam również znajdą się listy lektur zalecanych dla uczestników konkursu, regulamin konkursu.


7. Jury tworzą: w I etapie nauczyciele historii w szkołach, wytypowani do tego przez dyrektora danej placówki; w II historycy zaproszeni przez Organizatora. Pełna lista osób zasiadających w jury dostępna będzie na stronie internetowej OKiSz  (www.resursa.radom.pl). Jury opracowuje pytania testowe i tematy wypracowań pisemnych.


8. Organizator opublikuje na swojej stronie (www.resursa.radom.pl) zalecaną dla uczestników poszczególnych etapów konkursu listę lektur, przykładowe pytania i tematy.


9. Dla zwycięzców oraz ich szkół przewidziane są nagrody rzeczowe. Nagrody otrzymają także członkowie zespołów, które zajmą II i III miejsca.

 


Lista szkół zgłoszonych do III Konkursu  Wiedzy Historycznej o Radomiu „Nasza Historia”.

Gimnazja:


Publiczne Gimnazjum nr 4
ul. Osiedlowa 36

Publiczne Gimnazjum Nr 6
ul. Sadkowska 16

Publiczne Gimnazjum Nr 11 im. Bolesława Prusa
ul. Kujawska 19

Publiczne Gimnazjum Nr 12 im. Mikołaja Reja
ul. Krucza 2/10

Publiczne Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów
ul. 25 Czerwca 79


Szkoły Średnie:


I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
ul. Żeromskiego 10

III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego
ul. Traugutta 44

IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego 
ul. Mariacka 25

V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
ul. Traugutta 52a

VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr 6 im. Jana Kochanowskiego
ul. Kilińskiego 25

X Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego
ul. Beliny-Prażmowskiego 37

 

XI L.O. z Oddziałami integracyjnymi im. St. Staszica w Radomiu

 

XII Liceum Ogólnokształcące z odziałami sportowymi
ul. Osiedlowa 36

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki
ul. Limanowskiego 26/30

Zespół Szkół Samochodowych
ul. 25 Czerwca 66
 

 

Tematy prac konkursowych I etapu mozna pobrać klikając w link poniżej: