lubisz to ? :)

A A A

historia z Radomiem związana

Znajdziesz tutaj informacje, dane i fakty związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi, których cząstka miała miejsce również, a czasem przede wszystkim, w Radomiu.

 • stan wojenny w Radomiu

  Więzienia, pokazowe procesy, zwolnienia z pracy z „wilczym biletem” miały zastraszyć działaczy opozycji. Efekt tych działań władz był odwrotny do zamierzonego, gdyż do struktur związkowych „Solidarności” przyłączało się coraz to więcej nowych członków.
  Rodziny osób zwolnionych z pracy bądź internowanych otrzymywały pomoc zarówno materialną jak i prawną. 20 grudnia 1981 r. w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym „Prebot” w Radomiu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodzin internowanych pracowników zakładu.

 • 11 Listopada 1918 - radomskie dochodzenie do niepodległości

  3 listopada na Placu 3 Maja wojskowi wszystkich formacji i stopni przystąpili do uroczystej przysięgi wojskowej. Komendantem Placu Wojsk Polskich (w Radomiu Polskiej Organizacji Wojskowej i Związku Pogotowia Wojskowego) został J. Mariański. Formowanie kawalerii powierzono T. Osińskiemu, piechoty - Włodzimierzowi Zielińskiemu, a oddział karabinów maszynowych - Aleksandrowi Selwikowi. Józef Grzecznarowski objął komendę nad Milicją Ludową utworzoną z Pogotowia Bojowego PPS. Strażą Obywatelską i Milicją Miejską zajął się Jan Wigura.

 • Marzec 1968 roku w Radomiu

  17 marca, w niedzielę, w południe w centrum miasta pojawiły się liczne patrole ZOMO, piesze i zmotoryzowane, wspierane przez 45 funkcjonariuszy po cywilnemu. Wieczorem, ok. 17-30, na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Moniuszki zebrała się ok. 100-osobowa grupa młodzieży, która  zaczęła wznosić „prowokacyjne” okrzyki pod adresem milicjantów. O godz. 19-30 tłum liczył już ok. 800 osób

 • Powstanie Styczniowe na Ziemi Radomskiej

  Z końcem 1863 roku Radom zaczyna wyraźnie tracić wygląd ośrodka spiskowego a Rosjanie odnoszą coraz większe sukcesy na polach walki. Powstanie chyli się ku upadkowi, a władze gubernialne czują się coraz pewniej i bezpieczniej w murach naszego miasta. Mimo, iż powstanie trwało, a powstańcy nadal odnosili zwycięstwa, Radom odgrywał coraz mniejszą rolę w powstaniu. Władze carskie zaczęły używać przemocy wobec każdego podejrzanego o udział w powstaniu i stosowały wobec tych osób represje. Między innymi w grudniu 1863 roku rozstrzelany został na radomskim rynku szef sztabu partii gen. J. Bosaka-Hauke, Zygmunt Chmieleński.

 • Radom, 1 września 1939r.

  Tłumiąc ruch oporu i mszcząc się na niepokornym mieście, Niemcy dokonywali masowych egzekucji ludności cywilnej, największym miejscem straceń był teren byłego poligonu wojskowego koło wsi Firlej. Prócz tego okupanci przeprowadzali pokazowe publiczne egzekucje, m.in. przed Fabryką Broni i przy szosie Warszawskiej. Tragiczny los spotkał znaną radomską rodzinę Winczewskich.

 • radomski rok 1920, rok "Cudu nad Wisłą"

  15 sierpnia przypada rocznica wydarzenia, które do historii przeszło pod nazwą „cudu nad Wisłą”. Ta uznana za 18. przełomową bitwę w dziejach świata zbrojna konfrontacjastanowiła fragment szerszego konfliktu, który w latach 1919-1921 rozgorzał pomiędzy odrodzoną niedawno Rzeczypospolitą, a bolszewicką Rosją.