lubisz to ? :)

A A A

Dr Elżbieta Orzechowska i Henryk Sarna w Resursie

Henryk Sarna, urodził się w 1933 r. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Szkół Technicznych w Radomiu. W latach 50.ukończył Ognisko Plastyczne w Radomiu, w którym kształcił się pod okiem słynnych, nieżyjących już artystów malarzy: Wacława Dobrowolskiego i Lucjana Lejmana. Maluje głównie temperą, tuszem, sepią i akwarelą. Ta ostatnia technika stała się jego ulubioną. Pracuje zawsze w plenerze bez względu na porę roku, a szkicownik i blok akwarelowy jest jego nieodłącznym ekwipunkiem. Dużo podróżuje po Polsce i świecie, zapisując językiem plastycznym uroki miejsc tak licznie odwiedzanych. Ma na swoim koncie imponujący dorobek malarski, w tym wiele wystaw indywidualnych, wystawy rodzinne i udział w wystawach zbiorowych.

Elżbieta Orzechowska urodziła się w Radomiu. W latach 1968-1973 studiowała historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, następnie pracowała na stanowisku archiwisty w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie (1973-1975). W roku akademickim 1978/1979 prowadziła zajęcia z nauk pomocniczych historii XIX w. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie doktoryzowała się w 1985 r.
          W 1980 roku rozpoczęła pracę jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawca młodzieży w radomskich szkołach podstawowych i średnich.

Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących między innymi powstania styczniowego oraz współautorką książki „Ksiądz Roman Kotlarz. Życie

i działalność 1928-1976”. W 2014 roku wraz z KUL wydała swoją książkę „Wojenne dzieciństwo. Wspomnienia”.

 

Dr Elżbieta Orzechowska w jednym z rozdziałów swojej nowej książce „Prawda i pamięć. Wspomnienia” bardzo ciekawie opisała historię życia Henryka Sarny. Zatem właściwe, a wręcz konieczne wydaje się połączenie w trakcie jednego wieczoru tych dwóch wydarzeń: wernisażu prac artysty i promocji książki.