lubisz to ? :)

A A A

Benefis Mieczysława Szewczuka

 Mieczysław Szewczuk jest znanym muzealnikiem, współtwórcą radomskiej kolekcji sztuki współczesnej, przez wiele lat kierował Muzeum Sztuki Współczesnej - oddziałem Muzeum im. J. Malczewskiego. Nieoceniony jest wkład Szewczuka w popularyzowanie sztuki. Zorganizował setki wernisaży, napisał setki artykułów o sztuce i artystach. Od lat jest członkiem redakcji „Miesięcznika Prowincjonalnego”, w którym pisze o radomskiej kolekcji i przybliża sylwetki związanych z nią twórców. Wieloletni dorobek tego muzealnika i animatora kultury został w tym roku uhonorowany Radomską Nagrodą Kulturalną.