lubisz to ? :)

A A A

"Historia Cię szuka..."


 

HISTORIA CIĘ SZUKA

 

Dzieje Radomia obfitują w ciekawe wydarzenia, z naszym miastem – na przestrzeni blisko dziesięciu wieków - związanych było wiele wybitnych osób. Resursa od sześciu lat organizuje comiesięczne spotkania historyczne, na które zapraszamy naukowców, artystów i ludzi kultury, którzy opowiadają o wybranych epizodach z rodzimych dziejów. Prelekcje wzbogacone są filmami bądź multimedialnymi prezentacjami, dzięki czemu cykl „Historia Cię szuka” stanowi oryginalną lekcję historii, skierowaną głównie do młodzieży radomskich szkół gimnazjalnych i średnich, ale i – de facto – do wszystkich osób zainteresowanych dziedzictwem kulturowym i dziejami Radomia. W założeniu spotkania mają być uzupełnieniem lekcji historii, winny pobudzać lokalny patriotyzm i kreować oraz uświadamiać regionalną tożsamość wśród młodych radomian.

Od dwóch lat "Resursa" gości ze swoimi prelekcjami w zainteresowanych szkołach.

Partnerami cyklu są Instytut Pamięci Narodowej, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Radomskie Towarzystwo Naukowe.