lubisz to ? :)

A A A

„Z podróży na Litwę” fotografie prof. Aleksandra Olszewskiego

Drugą zaplanowaną ekspozycją, inaugurującą tegoroczne radomskie Kaziki była wystawa fotografii Aleksandra Olszewskiego. 
Autor urodził 27.02.1944 r. w Radomiu. Studia w PWSSP w Łodzi. Dyplom z malarstwa u doc. Lecha Kunki i z projektowania u prof. Aleksandry Pukaczewskiej. Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym w Radomiu.
Uprawia malarstwo i media cyfrowe. Jest inicjatorem kształcenia plastycznego na ówczesnej Politechnice Radomskiej. Kierownik Katedry Mediów Cyfrowych i Fotografii. Dziekan Wydziału Sztuki. Inicjator powstania Akademickiej Galerii Sztuki „Rogatka” i  redaktor „Arterii”-  rocznika Wydziału Sztuki.
        Udział w 33 indywidualnych i 200 wystawach zbiorowych okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych (Berlin Zach, Czechosłowacja, Chile, Francja, Łotwa, Litwa, Słowacja Niemcy, Węgry, USA i Anglia).
        Od 2008 roku członek Stowarzyszenia “Międzynarodowe Triennale Grafiki” w Krakowie.


W 2013 r. minęło 20 lat owocnej współpracy pomiędzy Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu a Akademią Sztuk Pięknych w Wilnie, Wydziałem Sztuki w Kownie. Ten długi czas wzajemnych relacji i kontaktów koleżeńsko – zawodowych,  poskutkował wieloma plenerami plastycznymi, wystawami sztuki i innymi wspólnymi działaniami w ramach europejskiego programu „Erasmus”. Wielokrotne podróże na Wschód stały się pretekstem do gromadzenia przez wykładowców i studentów obszernej dokumentacji fotograficznej.
        „Z podróży na Litwę” to wystawa fotografii Aleksandra Olszewskiego składająca się z 21 fotogramów, które powstały na przestrzeni kilku ostatnich lat. Pod kątem ekspozycji autor dokonał zdecydowanej selekcji zdjęć i wybrał te, które jego zdaniem najpełniej oddają klimaty tamtych miejsc. Przedstawił pejzaże miejskie i litewskiej prowincji. Pokazał m.in. bogactwo architektoniczne zabytków Wilna i Kowna, zamek i ulicę Karaimską  w Trokach, zespół dwóch synagog i drewniany kościół parafialny w Kiejdanach oraz wyryte w ścianach obiektów zanikające ślady świadczące o polskich korzeniach. Zamknął w obiektywie fragmenty wileńskiego cmentarza na Rosie i parku etnograficznego w Rumszyszkach koło Kowna. I tak prof. Aleksander Olszewski, w fotograficznym skrócie przybliżył widzowi kilkanaście interesujących krajobrazów, które warto by było jego zdaniem,  zobaczyć przy okazji podróży w tamte strony.
      Ta wystawa to przede wszystkim dokument miejsca i czasu i w takich kategoriach należy ją odbierać.
    Czynna będzie do 30 marca br.