lubisz to ? :)

A A A

„Z klucza” – wystawa artystów radomskich dla Mieczysława Szewczuka

„Z klucza” to ekspozycja dedykowana Mieczysławowi Szewczukowi z okazji

65. rocznicy urodzin i 25. rocznicy pracy w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.  Swoim zakresem obejmuje realizacje plastyczne 27 artystów ziemi radomskiej, którzy wyłonieni zostali niejako na drodze pewnej kalkulacji. O tym, kto zaprezentuje się na tej wystawie, zadecydował fakt zbieżności liter imienia i nazwiska Jubilata z nazwiskami twórców. To właśnie ów swoisty klucz, który pozwolił zaprosić tę, a nie inną część autorów, i zgromadzić w Galerii „Resursa” po jednej ich pracy.

Oczywistym jest fakt, że liczba radomskich artystów współpracujących z Mieczysławem Szewczukiem przez wszystkie lata Jego pracy muzealniczej jest o wiele większa. Przyjmując z założenia ekspozycje prac wszystkich, nie udałoby się pomieścić i zabezpieczyć tak bogatej artystycznie i ilościowo prezentacji w naszej instytucji. Zorganizowanie wystawy o takim zasięgu byłoby praktycznie niemożliwe. Zatem pomysł utworzenia na tę okoliczność tzw. klucza pozwolił na „uczciwą” i rzetelną selekcję.

Każdy z autorów przygotował po jednej pracy. Niejednokrotnie wybór padł na realizacje, które łączą się emocjonalnie z osobą Mieczysława Szewczuka. Poddane zostały niegdyś Jego ocenie

i zazwyczaj (skoro je oglądamy) dobrej krytyce, ewentualnie gościły na wystawach w galerii radomskiego muzeum. Można pokusić się o stwierdzenie, że pozostają one niejako w bliskich relacjach z Benefisantem. Ale nie jest to regułą. Część artystów przedstawiła prace nowe, zrealizowane obecnie, niektóre nigdzie dotąd nie wystawiane.

I tak zaprezentowana ekspozycja to swoisty zbiór różnorodnych prac, a poprzez nie i postaw twórczych. To prawdziwa mieszanina technik, form i emocji. I nie ma się co dziwić, bowiem spotkały się ze sobą w bliskości prace wielu artystów, twórców z różnym dorobkiem i stażem.

Stąd też naturalne wydają się owe różnice. Zaprezentowane kreacje, bogate pod względem wyrażenia siebie i swojego wnętrza, manifestują zgoła odmienne postawy.
Z jednej strony czytelne, osadzone w ramach zbliżonych do realistycznych, z drugiej pełne ukrytych znaczeń i zakamuflowanych treści. Poruszamy się w tym przypadku w przestrzeni złożonej z zadziwiających form i struktur, z których zbudowane są zaprezentowane dzieła.

Ekspozycja „Z klucza…” została zorganizowana z myślą o osobie Mieczysława Szewczuka, a zatem ze swojego założenia miała spotkać się z Jego przychylną krytyką. Wierzę, że starania artystów, co do wyboru tych, a nie innych prac, jak i sama aranżacja pozwoliły na utworzenie kompozycji specyficznej, wielowątkowej, zabarwionej nutą sympatii, przyjaźni i łączności z Jubilatem. Taka bowiem była nadrzędna jej idea.

Pomijając emocje, zaprezentowana ekspozycja zachęca widza do ogólnego postrzegania jej jako zaaranżowanej całości, a jednocześnie, przy bardziej wnikliwej analizie jednostkowych dzieł, pozwala na dostrzeżenie zjawisk i rzeczy w indywidualnym kontekście ich znaczeń. 

                                                 Elżbieta Raczkowska – komisarz wystawy

  

Autorzy wystawy:

Jerzy Czuraj

Stanisław Zbigniew Kamieński

Bożena Klimek – Kurkowska

Leszek Kłos

Dorota Kowalik-Nienartowicz

Witold Tomasz Kowalski

Michał Kurkowski

Jerzy Bogdan Kutkowski

Leszek Kwiatkowski

Grzegorz Kwiecień

Kazimierz Łyszcz

Karol Łukasiewicz

Bożena Małgorzata Marczykowska

Andrzej Markiewicz

Krzysztof Mańczyński

Andrzej Minajew

Elżbieta Staniszewska,

Dariusz Stelmach

Jakub Dominik Strzelecki

Małgorzata Strzelec

Katarzyna Nowicka – Urbańska

Agnieszka Sieradzka

Jacek Michał Szpak

Krystyna Joanna Szymańska

Hanna Wojdała – Markowska

Małgorzata Wróblewska

Tomasz Wróblewski