A A A

„Wojenne taktyki" w grafice

  „Wojenne taktyki" w grafice Grety Grendaitė z Kowna

Greta Grendaitė urodziła się w 1980 r. W Kownie. Studiowała grafikę w Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydział Sztuki w Kownie oraz historię sztuki i krytykę na Vytautas Magnus University (MA). Studia podyplomowe w Japonii z zakresu języka japońskiego i kultury.

   Ma na swoim koncie duży dorobek artystyczny. Swoje prace eksponowała na ponad 10 wystaw indywidualnych i w ponad 70-ciu zbiorowych oraz uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach artystycznych. Niejednokrotnie nagradzana i wyróżniana.

Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych w dziedzinie sztuki i kultury oraz prelegentem na konferencjach z dziedziny grafiki: "Grafika na rozdrożu sztuki współczesnej" (Wilno, 2008 r.) i "Japoński obraz w Europie" (Kowno, 2007 r.). Członek Litewskiego Stowarzyszenia Twórców (od 2009 r.) i Związku Litewskich Artystów Fotografików (od 2002 r.).