lubisz to ? :)

A A A

„Śladami Luigiego Marii Montiego” podążył Krzysztof Ninard

Autor przedstawił nam wystawę fotograficzną, bo w tej dziedzinie sztuki  realizuje się najpełniej, a  temat wybrał unikatowy. Niewiele bowiem osób zna życie bł. Luigiego Marii Montiego i jego wielkie zasługi dla polepszenia losu sierot i ludzi chorych. Mało, kto wie również,  że w  Polsce Zgromadzenie Synów Niepokalanego Poczęcia, to, któremu początek zawdzięczamy właśnie Błogosławionemu, posiada tylko jeden Dom Zakonny. Znajduje się on ( co ważne),  przy ul. Zgodnej na Starym Mieście w Radomiu. Zakonników sprowadził do naszego miasta niezapomniany biskup Jan Chrapek.
Krzysztof Ninard postanowił prześledzić losy bł. Luigiego Marii Montiego i wraz
z grupą młodych ludzi z całego świata, podążył jego śladami. Owocem tej kilkudniowej pielgrzymki jest obecna ekspozycja, na którą serdecznie zapraszam. Fotografie prezentowane na wystawie przybliżają miejsca związane z Błogosławionym: Saronno, Bovisio, górę La Montinę w Cesano Maderno oraz Rho. Autor odwiedził je podczas zeszłorocznego spotkania młodych z Włoch, Chorwacji i Polski zorganizowanego przez Zgromadzenie Synów Niepokalanego Poczęcia w Instytucie Ojca Montiego w Saronno we włoskiej Lombardii. Dodatkowo zaprezentowano inne miasta, które odwiedziła grupa pielgrzymów: stolicę regionu – Mediolan, średniowieczne Bergamo oraz alpejskie Como.
Wystawa czynna będzie do 21 października br.

Ojciec Alojzy Maria Monti, zwany ojcem sierot i sługą chorych, urodził się 24 lipca 1825 r. Tego samego dnia zostaje ochrzczony w kościele parafialnym św. Pankracego w Bovisio. W Boviso, swoim rodzinnym mieście daje początek "Towarzystwu Braci". Do dnia dzisiejszego istnieje dom, w którym przyszły błogosławiony spotykał się z młodzieżą na wspólnej modlitwie. Miasto jego młodości staje się miejscem szczególnym dla całego Zgromadzenia. Następnie błogosławiony Alojzy Maria Monti, w 1857 roku w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie, zakłada Zgromadzenie Synów Niepokalanego Poczęcia. Razem ze swoim kierownikiem duchowym – o. Dossi oraz Cyprianem Pazzini – pielęgniarzem z Cremony zorganizował w 1850 roku projekt zgromadzenia zakonnego, oddanego pracy lekarskiej i wychowawczej. W tym samym roku, w Bussolengo, o. Monti zaproponował nazwę: "Synowie Niepokalanego Poczęcia", chcąc postawić Niepokalaną za wzór miłosiernej służby, polegającej na doprowadzeniu człowieka chorego, opuszczonego i potrzebującego do wolności bycia dzieckiem Bożym. Niepokalana, tym samym, stała się patronką Zgromadzenia. Posłannictwo Synów Niepokalanego Poczęcia po raz pierwszy zostało uznane przez Kościół w roku 1865, a w roku 1877 papież Pius IX mianował Ojca Montiego przełożonym generalnym. Konstytucje Zgromadzenia zostały zaakceptowane przez Kościół 5-go grudnia 1881 roku.
Pragnąc gorąco służyć Chrystusowi i braciom, musiał stawiać czoło wielu trudnościom. Po doświadczeniach w szpitalu, otworzył swoje serce na służbę młodzieży i wskazał nową przestrzeń apostolstwa. Umarł mając 75 lat w Saronno 1-go października 1900 roku, otoczony przez braci zakonnych i sieroty w Domu Macierzystym Zgromadzenia. 9-go listopada 2003 roku, na Placu Świętego Piotra w Rzymie, został ogłoszony Błogosławionym przez papieża Jana Pawła II. Miłość Ojca Montiego do człowieka polega na przyjęciu go do domu i pomocy w jego ogólnym rozwoju. Jego miłość otwiera dialog z niebem, który dzięki miłosierdziu sprawia, że człowiek staje się jeszcze bardziej człowiekiem. Misja edukacyjna Ojca Monti ma na celu pełny rozwój człowieka poprzez wychowanie do wiary, kształcenie intelektualne i zawodowe, obecność w świecie kultury, ale również krytyczne do niej podejście.
Brat Mirosław Pawłowski CFIC