lubisz to ? :)

A A A

„Różaniec” w litografii prof. Edmundasa Soladžiusa

Kaziki 2014 rozpoczęliśmy w Resursie otwarciem dwóch ekspozycji. Pierwsza z nich to „Różaniec”, wystawa grafiki prof. Edmundasa Soladžiusa.
Autor urodził się w 1950 r. w Kownie. Studiował w latach 1968-74 w Państwowym Instytucie Sztuki w Wilnie. Profesor, były rektor i kierownik Katedry Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, Wydział Sztuki w Kownie.
        Uprawia grafikę, rysunek i akwarelę. Jego kompozycje to monotypie, linoryty i litografie, ale szczególne miejsce w jego twórczości zajmują miniatury, plakaty i ilustracje książkowe. Grafika  Edmundasa Saladžiusa była wystawiana na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicami tj. w Niemczech, Francji, Argentynie, USA, Austrii, Rosji i w Polsce. Prace jego znajdują się także w zbiorach państwowych i prywatnych na Litwie i za granicą.

Autorem ekspozycji jest znany litewski artysta plastyk Edmundas Saladžius, znakomity twórca grafiki warsztatowej i projektowej, wykładowca i pedagog. To on w latach 90., będąc jeszcze rektorem Wydziału Sztuki w Kownie ASP w Wilnie, w znaczącym stopniu przyczynił się do współpracy pomiędzy środowiskami artystycznymi dwóch uczelni: litewskiej i radomskiej. Zapoczątkowane wówczas kontakty i więzi przetrwały do dzisiaj.
       W roku ubiegłym, podczas święta kazimierzowskiego, mogliśmy zapoznać się z twórczością studentów profesora z katedry grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, Wydział Sztuki w Kownie. Teraz swoją twórczość zaprezentował on sam.
     Ekspozycja jaką nam w tym roku udostępnił, to jeden z jego cykli. Składa się on z trzech części różańca; radosnej, bolesnej i chwalebnej, każda po pięć tajemnic. Grafiki wykonane w tradycyjnej technice warsztatowej linorytu, wywierają na widzu ogromne wrażenie. Skromne w formie kompozycje, zbudowane jedynie z podstawowych elementów ekspresji plastycznych tj. plamy i linii, uderzają prostotą, wręcz ascetycznością. Wrażenie potęguje oszczędność koloru. Celowo zastosowany kontrast czerni i bieli wprowadza  ład i czytelność oraz w sposób szczególny eksponuje zawarte w nich treści.
    Wystawa czynna będzie do 30 marca br.