A A A

„Kościoły Wilna” w fotografii

„Kościoły Wilna” w fot. Jerzego Kutkowskiego

 Jerzy Kutkowski urodził się w 1950 r. w Radomiu. Studia na Wydziale Sztuki w Wyższej  Szkole  Pedagogicznej  (ob. Uniwersytet Pedagogiczny)

w Krakowie (dyplom  z  rysunku i  fotografii). Ukończył także studia podyplomowe z organizacji

i zarządzania oświatą.   
   W roku 1990 był współorganizatorem nowopowstającego Liceum Sztuk Plastycznych

i Policealnego Studium Reklamy w Radomiu. Od początku aż do przejścia na emeryturę w 2016 r.

był nauczycielem fotografii i rysunku w tych szkołach, wychowawcą i promotorem prac dyplomowych z wystawiennictwa i reklamy wizualnej.

   Działalność twórczą prowadzi w zakresie  rysunku, fotografii, malarstwa i grafiki wydawniczej. Ma w swoim dorobku opracowania ilustracyjne i graficzne kilkudziesięciu książek, głównie

o charakterze regionalnym. Ulubione obszary fotograficzne to: reportaż, photo-street, martwa natura zastana, pejzaż, głównie miejski, fotografia eksperymentalna.

Swoje prace plastyczne i fotograficzne prezentował na ponad 200 wystawach w kraju, oraz

w Belgii, w Niemczech, Wielkiej  Brytanii, we Francji, na Węgrzech, Łotwie i Ukrainie.

Miał także ponad 50 wystaw  indywidualnych. Za swe prace wyróżniany i nagradzany (chociaż bardzo rzadko bierze udział w konkursach). Jego prace  znajdują  się w zbiorach muzealnych

i prywatnych w kraju i zagranicą (m.in. w Belgii, Niemczech, USA, Francji, Włoszech np.

w sanktuarium maryjnym w Mentorelli k. Rzymu). Święty Jan Paweł II podczas I Pielgrzymki do Polski  otrzymał jego obraz jako dar od  Diecezji  Sandomierskiej, w 1979 r. w Warszawie. 

   Interesuje się również turystyką, historią sztuki i historią fotografii, ochroną  zabytków oraz historią  regionu  radomskiego i miasta Radomia. Współpracuje z  czasopismami  lokalnymi („Miesięcznik Prowincjonalny”, „Arteria”) i  ogólnopolskimi (np.” Konteksty” wydawane przez Instytut Sztuki  PAN), do których  pisze, fotografuje i rysuje.